Проекти на БВО

Нови и текущи проекти на българската VOIP общност
Настоящи и планирани проекти и събития на общността

Сътрудничество - $ 49

Изграждане на VOIP партньорства в България

  • Съвместни проекти
  • По-добри услуги
  • Лоялна конкуренция
Choose

VOIP без интернет

Заедно можем да предоставим по-добри услуги за нашите клиенти

  • Практически безплатно
  • Лесна имплементация
  • Подобрени услуги
Choose

Достъпност

Всички VOIP оператори на едно място

  • Лесен избор за клеините
  • Прозрачност на услугите
  • Публична информация
Choose

Независимост на VOIP от интернет

Основните ограничения на VOIP телефонията се дължат на пълната и зависимост от интернет свързаността между крайните точки. Към момента само две фирми предлагат мобилна VOIP телефония, независеща от интернет свързаност.
MixVoip Luxembourg предлагат своето решение за мобилен VOIP без интернет, напълно безплатно, като сътрудничат за имплементацията му. Възползвайки се от тяхното решение ние можем да предложим доста по-привлекателна услуга на нашите клиенти.

Емил Стоянов, Biztel.bg

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Top