Контакти на БВО

Свържете се с БВО и нашите партньори
Контакти на всички фирми участващи и партниращи си в БВО

ICtalent БВО

Свържете се с Българската VOIP Общност на контактите посочени по долу, или ни пишете във формата за контакти на дъното на страницата. Станете наш партньор!

BIZtelvoip Телеком

BIZtel е сравнително нов VOIP доставчик за страната. Предлагат месечен абонамент с неограничени разговори и мобилен VOIP който работи без нужда от интернет свързаност.

mixVOIP Телеком и ISP

mixVOIP е люксембургски VOIP телеком позициониран на европейския пазар. Създател на платформата PINO за мобилен VOIP, използвана от Бизтел за тяхната мобилна телефония.

Top