За Нас

Информация за българската VOIP общност
механизъм принципи и идей зад общността

За Нас

Българската VOIP Общност е организация на българския бизнес занимаващ се с IP телефония. VOIP общността е резултат от сътрудничество между български и чуждестранни организации и активно взаимодействие на експерти в сферата на VOIP, както и професионалисти по създаването и приемането на националната стратегия за развитието на интернет телефонията в България.

Българската VOIP общност е учредена през 2017г. като механизъм за обмен на идеи и информация, които са еднакво достъпни за малки и големи фирми. Водещият принцип на VOIP общността е използването на информационните и комуникационни технологии като двигател за икономически растеж и социално благополучие.

Our Office
Top